- Activiteitenkalender - WTC De Evervrienden

Seizoenstart

zaterdag 13 maart 2021 - zondag 14 maart 2021

De Z-ploeg bijt de spits af op zaterdag 13 maart om 14 uur.

A-, B-,BX-, C- en E-ploeg volgen op zondag 14 maart om 9 uur.

Gezien de omstandigheden zullen er geen rittenbladen worden ingevuld en dus ook geen klassement worden bijgehouden.

Indien mogelijk zal een volledig seizoen worden gefietst met in acht name van de op ieder moment geldende corona maatregelen.