- Informatieplicht - WTC De Evervrienden
  1. Gegevens club

Naam : WTC De Evervrienden

Adres : Kroonstraat 34, 9660 Brakel

Telefoon : 055/426536

Email : info@evervrienden.be

Onbaatzuchtige doelstelling : wielertoerisme

Juridisch statuut : feitelijke vereniging

  1. Verzekeringsinformatie

De club is verzekerd via de Vlaamse Wielrijdersbond.  Lidnummer 1272.

  1. Kostenvergoedingen

De club betaalt de reƫle kosten die gemaakt zijn in het kader van het vrijwilligerswerk in volgende gevallen :

  • Kilometervergoeding voor sportbestuurders en voor fietsenvervoer bij de jaarlijkse 2-daagse en mits overhandiging van de juiste bewijsstukken (aankoopfactuur, ...)
  • Kosten voor aankopen die door het bestuur werden goedgekeurd zoals kantoorbenodigdheden en etenswaren.
  1. Geheimhoudingsplicht

Indien je als vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die je zijn toevertrouwd in het kader van het vrijwilligerswerk mag je deze, overeenkomstig artikel 458 van het strafwetboek, niet bekend maken tenzij de wet je hiertoe zou dwingen of indien je een getuigenis zou moeten afleggen.  Overtreding van deze verplichting kan worden gestraft met een gevangenisstraf en een geldboete.