- Nieuws - WTC De Evervrienden

25/07 Info wekelijkse ritten UPDATE

Gezien de huidige evolutie van het aantal corona besmettingen vinden we dat de wekelijkse ritten niet meer kunnen doorgaan in de huidige vorm.

Fietsen in groep is tot nader order nog niet verboden maar allen op hetzelfde uur vertrekken zorgt voor een te grote groep op het kerkplein.

Voor wie nog in groep wil fietsen wordt daarom het vertrekuur terug aangepast zoals het was voor 1 juli : E ploeg om 8u15, A ploeg om 8u30, B-BX ploeg om 8u45 en C ploeg om 9u.  Voor de zaterdagploeg blijft het vertrekuur 14u.

Bijeenkomsten worden door de huidige regels beperkt tot 15 personen, dus ook voor het fietsen in groep dringen we hier op aan, liefst nog kleiner opsplitsen.

Rittenbladen worden niet meer ingevuld maar per groep wordt er gevraagd dat iemand het initiatief neemt om wekelijks de groepssamenstelling door te mailen naar info@evervrienden.be

Wie na de rit het clublokaal nog wil betreden moet er rekening mee houden dat vanaf heden het dragen van een mondmasker verplicht is bovenop de nog steeds geldende veiligheidsmaatregelen.

Hou het veilig, draag zorg voor jezelf en voor de anderen.

Het bestuur.

lees het bericht

13/06 Info wekelijkse ritten UPDATE

Fietsen in groepen tot 20 personen in georganiseerd clubverband is op dit moment toegestaan. Aangezien onze verschillende ploegen zelden een bezetting van meer dan 20 personen halen, kan er in groep gefietst worden.  Om een grotere samenkomst op het kerkplein te vermijden, vragen we dat de ploegen op verschillende tijdstippen vertrekken : E ploeg om 8u15, A ploeg om 8u30, B & BX ploeg om 8u45 en C ploeg om 9u.  De Z ploeg start zoals gewoonlijk op zaterdag om 14u.
Vanaf 1 juli zouden normaal gezien groepen tot 50 personen toegelaten zijn en kunnen alle ploegen dan op het normale vertrekuur starten.

Het is belangrijk dat we de samenstelling van de groepen bijhouden voor eventuele contact tracing.  Indien er iemand van de ploeg na de rit in het clublokaal binnen gaat vragen we om een rittenblad in te vullen.  Indien niemand binnen gaat vragen we dat iemand uit de groep de verantwoordelijkheid neemt om de namen door te mailen naar info@evervrienden.be.

lees het bericht

19/03 Info wekelijkse ritten UPDATE

Vanaf 18/03/2020 (12u) geldt er een samenscholingsverbod.

In groep fietsen is verboden. Alleen, met 1 vriend(in) of met je gezin (op voorwaarde dat je allen onder 1 dak leeft), is toegelaten. 

Respecteer ten aanzien van andere sporters de social distance van 1,5 meter, ook bij inhalen.  

lees het bericht

13/03 Info wekelijkse ritten

Beste Evervrienden,

Zowel de VWB als Cycling Vlaanderen raden af om clubactiviteiten te laten doorgaan.

Als club kunnen we niemand verbieden om te fietsen maar willen we uiteraard ook niet dat we zouden meewerken aan de verspreiding van het Corona virus.

We zullen dan ook geen punten toekennen voor het klassement tot 3 april.

Het bestuur.

lees het bericht